• نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران

    بیست وسوم نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران

    به نقل از پاپنا ، اردیبهشت ماه امسال برگزار کنندگان نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران با انتشار یک نظر سنجی نبض بازار این صنعت را نسبت به تغییر زمان نمایشگاه به نیمه ابتدایی و بخصوص ماه مرداد بررسی کردند.  در این نظر سنجی که سه ماه از انتشارش گذشته ۵۹۲ شرکت کننده حضور یافته اند که موافقان برگزاری نمایشگاه درمرداد ماه عدد۴۸۲ را نشان میدهد. (بیشتر…)

    بیشتر